OMPS

ZO OS DP METRO PRAHA O.Z. STROJVEDOUCÍ

Vaše opora nejen v zaměstnání již od roku 1990.

O nás

Naše základní organizace je součástí Odborového svazu DOSIA, má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do roku 1990. Tehdy byla založena jako jedna z prvních odborových organizací v DPP.  

Číst dále

Úrazy v zaměstnání a kniha úrazů

Na pravidelných školeních BOZP se toto vždy připomíná, ale vzhledem ke zkušenostem není od věci připomenout následující:

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovních úrazů. Do této knihy by měl vedoucí zaměstnanec zapisovat všechny úrazy, které vzniknou na pracovišti.

VŽDY je lepší "zbytečně" nahlásit nadřízenému i událost,  která je na první pohled banální. Nikdy totiž nevíte, jak si s tím Vaše tělo nakonec poradí. Jako příklad lze uvést například říznutí papírem, přivření prstu do šuplíku, srážka s kolegou a podobně. Je lepší zapsat do knihy úrazů něco "zbytečně", než později litovat. Bohužel se stále vyskytuje i jev, kdy máte pocit, že Vašeho nadřízeného svým požadavkem obtěžujete. Též bohužel může nastat i situace, kdy se takový vedoucí snaží přesvědčit "zraněného", že požadovaný záznam do knihy úrazů je zbytečný, vždyť  je to jen... třeba škrábnutí. Nedejte se zviklat a trvejte na sepsání zápisu do knihy úrazů.

Do knihy úrazů zapisuje vedoucí zaměstnanec bezodkladně všechny úrazy, které se na pracovišti odehrají, ve většině případů je však takový zápis možný pouze tehdy, když o něj "zraněný" požádá.

Jen pro upřesnění: Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt, které vznikly zaměstnanci:

  • Nezávisle na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů,
  • Při plnění pracovních úkolů,
  • V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů