O nás

Naše základní organizace je součástí Odborového svazu DOSIA, má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do roku 1990. Tehdy byla založena jako jedna z prvních odborových organizací v DPP.  

Naším posláním je především ochrana práv zaměstnanců, kolektivní vyjednávání a bezpečnost práce. Jsme odborová organizace, která pomáhá zaměstnancům v jejich pracovních vztazích a hájí jejich práva. Naše činnost je zaměřena na poskytování informací, poradenství a právní pomoc v případech, kdy jsou porušována práva zaměstnanců. Jednou z našich hlavních aktivit je podílení se na kolektivním vyjednávání, které má za cíl dosáhnout spravedlivých pracovních podmínek a odpovídajícího ohodnocení pro všechny zaměstnance. 

Zastupujeme také své členy na škodních komisích a komisích na odškodňování pracovních úrazů. Naši zástupci se účastní prověrek BOZP pravidelně prováděných na všech pracovištích DPP, odhalují tak nedostatky, jejichž odstranění si následně prověřují.

Jednou z mnoha našich činností je výklad kolektivní smlouvy nebo pomoc zorientovat se ve věcech sociálního charakteru (např. OČR, dlouhodobá OČR, mateřská dovolená, rodičovská dovolená apod.), kdy ve většině případů poradíme obratem i po telefonu.

Jedním ze sjednaných benefitů pro naše členy je pojištění právní ochrany včetně verze vztahující se i na problematiku soukromého života.  

Organizujeme akce pro členy naší OO. Poskytujeme svým členům zajímavé finanční benefity, dále pak zprostředkováváme benefity od OS DOSIA a také pro své členy vyjednáváme benefity i s externími partnery.